zondag 19 juni 2011

Diplomering 2e jaars MBO Chauffeur goederenvervoer

In week 25 vinden de diplomeringen plaats.
Je hebt inmiddels al een brief ontvangen.
Let op:

Wanneer kom ik in aanmerking voor een MBO-diploma?
Antwoord: Als je klaar bent met de opleiding (BPV, schoolexamens,proeven van bekwaamheid, Rijbewijs C,Vakbekwaamheid 1,2 en 3),praktische toetsen C.
Het CBR-kantoor Waalhaven vraagt dan na inlevering van een duidelijke kopie Rijbewijs C (voor- en achterkant met code 95), bij het College van Bestuur, je MBO-diploma aan.

woensdag 1 juni 2011

CCV examens Vakbekwaamheid 3 (Cases V3C) 2e jaars

2e jaars LET OP!

Deze maand nog diverse data om een examen te doen voor de digitale cases V3C.

Wacht niet te lang met opgave. Bij voorkeur direct via de mail of via de mentor!

Zoals je zult begrijpen kun je deze examens niet doen tijdens de schoolvakantie.

Kijk voor de diverse mogelijkheden op de AGENDA hieronder.